'n schone straat… je hebt het zelf in de hand!

In opdracht van de gemeente Dordrecht, voert Wijk voor Wijk de pilot ’n schone straat…je hebt het zelf in de hand!  uit.
Aanleiding is onder andere dat Crabbehof te kampen heeft met relatief veel zwerfafval en veel bijzet bij ondergrondse containers.

De onderzoeksvraag van de pilot is: Is er minder afval op straat als afvalmogelijkheden dichtbij in de buurt worden gerealiseerd? De pilot heeft de volgende doelstellingen: 

  • Een schone straat en geen afval meer naast de containers.
  • Alternatieven voor het aanbieden van grofvuil.
  • Het versterken van een burennetwerk om elkaar te helpen met het afvoeren van grof vuil.
  • Het vergroten van kennis bij onder andere kinderen over afvalstromen. 
  • Het interessant maken van afval door bijvoorbeeld het opknappen van meubels, circulaire economie in de wijken.

Wijk voor Wijk geeft invulling aan de pilot met verschillende activiteiten: een kleine milieustraat bij Wijk voor Wijk waar bewoners afval en bruikbare spullen kunnen brengen, een schoonmaakactie in de wijk in het voor- en najaar, een controle-ronde op grofvuil en bijzet bij containers en een bewonerspanel formeren en faciliteren.
In samenwerking met een aantal bewoners is er wekelijks een Kidsclub op woensdagmiddag. Een enthousiaste groep kinderen (en hun moeders) helpen met opruimen in de wijk en doen mee aan verschillende activiteiten rondom schoon en duurzaam.
Om hergebruik te stimuleren worden open dagen georganiseerd. Bewoners kunnen dan gebruik maken van de werkplaats van Wijk voor Wijk voor bijvoorbeeld het opknappen van meubels.

In de pilot werkt Wijk voor Wijk samen met bewoners, de gemeente Dordrecht, HVC Groep, Geef het Dordt, Speelotheek Pip & Zo en Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Aan de slag!

Ook aan de slag bij Wijk voor Wijk? Neem contact met ons op via info@wijkvoorwijk.nl We maken graag een afspraak met je om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Klus aanmelden

Neem contact met ons op via info@wijkvoorwijk.nl
of bel 078 655 92 10